COMPETITION : 384679, 1 | 3 District 2

- 0 - 2 - update
- 0 - 3 - update
- 7 - 1 - update
- 1 - 2 - update
- 3 - 2 - update
- 6 - 1 - update
- 1 - 2 - update
- 2 - 1 - update
- 1 - 1 - update
- 0 - 3 - update
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

COMPETITION : 384609, 1 | 4 District 3

- 4 - 0 - update
- 6 - 2 - update
- 0 - 2 - update
- 3 - 1 - update
- 4 - 0 - update
- 2 - 0 - update
- 2 - 5 - update
- 7 - 1 - update
- 0 - 2 - update
- 1 - 4 - update
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

COMPETITION : 385008, 1 | 2 Régional 2

- 1 - 5 - update
- 0 - 1 - update
- 3 - 0 - update
- 0 - 0 - update
- 3 - 0 - update
- 0 - 3 - update
- 1 - 0 - update
- 2 - 3 - update
- 2 - 0 - update
- 2 - 0 - update
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

COMPETITION : 385432, 1 | 6 Régional 2

- 3 - 2 - update
- 0 - 6 - update
- 0 - 1 - update
- 2 - 1 - update
- 1 - 0 - update
- 7 - 0 - update
- 1 - 3 - update
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -


COMPETITION : 384865, 1 | 8 District 3 Poule C

- - -
- 3 - 3 - update
- 2 - 1 - update
- 7 - 2 - update
- 1 - 4 - update
- 2 - 3 - update
- 5 - 1 - update

COMPETITION : 384897, 1 | 15 Niveau 3 Brassage D1/D2

- 3 - 3 - update
- 3 - 1 - update
- 2 - 2 - update
- 4 - 0 - update

COMPETITION : 384508, 1 | 10 District 4

- 0 - 5 - update
- 1 - 3 - update
- 1 - 3 - update
- 4 - 1 - update
- 0 - 3 - update
- 3 - 0 - update
- 0 - 3 - update
- 5 - 4 - update
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -


COMPETITION : 389385, 1 | 16 District 2

- 7 - 6 - update
- - -
- - -
- - -

COMPETITION : 386990, 1 | 17 District 1

- 5 - 2 - update
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -

COMPETITION : 389383, 1 | 22 District 3

- 5 - 2 - update
- - -
- 7 - 1 - update
- - -

COMPETITION : 389377, 1 | 18 District 2

- 1 - update
- 8 - 3 - update
- - -
- - -
- - -

COMPETITION : 386982, 1 | 19 District 2 Foot à 7


- 4 - 1 - update
- - -
- - -
- - -
- - -

COMPETITION : 389247, 1 | 14 District 2

- 6 - 3 - update
- 2 - 2 - update
- - -
- - -
- 5 - 7 - update

COMPETITION : 389255, 1 | 21 District 5

- 2 - update
- 5 - 3 - update
- - -
- 5 - 6 - update

COMPETITION : 385477, 1 | 13 District 1 Pays de Morlaix


- - -
- 0 - 1 - update
- - -
- - -

COMPETITION : 389682, 1 | 20 District 3 Pays de Morlaix

- - -
- - -
- - -
- - -

COMPETITION : 384865, 2 | 8 BRASSAGE DISTRICT 3


- 5 - 1 - update
- 5 - 1 - update
- 0 - 2 - update
- 3 - 5 - update
- 5 - 2 - update

COMPETITION : 384897, 2 | 15 BRASSAGE NIVEAU 3


- 1 - 7 - update
- 5 - 4 - update
- 0 - 0 - update

COMPETITION : 387044, 1 | 7 FOOT À 7 LOISIR

- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -